Välj en sida

Om Bombi Bitt Förskola

Vår bakgrund

Bombi Bitts förskola är ett personalkooperativ som startade 1991. Vi är en liten och mysig förskola med endast en avdelning med barn i åldern 1 till 5 år. Eftersom vi har blandad åldersgrupp så anpassar vi verksamheten efter hur barngruppen ser ut och delar in barnen i olika grupper vid aktiviteter så det passar för alla.

Vi finns i Vollsjö som är en liten by på landet i Sjöbo kommun. Runtomkring vår förskola finns naturen. Tittar man över staketet finns det härliga kullar och hästar som går och betar. Vi har en fin utemiljö där det alltid finns något att göra för alla våra barn.

På förskolan är vi fem pedagoger som jobbar bestående av rektor, tre förskollärare och en barnskötare. För oss är det enskilda barnet viktigt. Varje barn är unikt och vi försöker möta varje barn på deras nivå. Att barnen känner sig trygga hos oss är något som vi arbetar aktivt med, och är barnen trygga så är föräldrarna trygga och det är viktigt när man lämnar ifrån sig det mest värdefulla man har.

Vår värdegrund

På Bombi Bitt förskola arbetar vi efter 6 principer som vi är övertygade om är viktiga för ditt barns välbefinnande och utveckling. I alla dessa ligger fokus på barnen och dess utveckling. Målet är att ge barnen en bra start i livet med stor potential för en framgångsrik skolgång.

Miljön

Vi tycker att förskolans lokaler och närmiljö är en viktig aspekt i barnens tidiga år. Det ska finnas gott om möjligheter för barnen att utforska och lära sig nya saker. Rädsla eller oro får inte stå i vägen för barnens utveckling. Säkerhet och trygghet är av stor vikt för oss i våra lokaler och vi arbetar regelbundet med förskolans inne- och utemiljö.

Förskolan är belägen längst ut i ett mindre villaområde med väldigt begränsad biltrafik. Runt förskolan finns härlig natur med fina kullar och hästar som betar. Inne på förskolans trygga och inhägnade utegård finns det olika saker för barnen att utforska och lära sig. Vi är en liten familjär förskola där barnen utvecklar en gemenskap med personalen och skaffar sig många kompisar.

Förskolans lokaler hålls fräscha och moderna. I våra rum finns möjlighet för olika sorts sysselsättning, där barnen får uttrycka sin kreativitet och utvecklas.

Personal

Vuxna människor har en stor påverkan på barnens trygghet och utveckling. Föräldrarna är de allra viktigaste i ett barns liv, men i dagens samhälle spenderar barnen många av dagens timmar med sina pedagoger.

På Bombi Bitt förskola är personalen en stark pelare i vår verksamhet. För barnens trygghet anser vi att ett stort fokus bör läggas på att ha så låg personalomsättning som möjligt. Detta åstadkommer vi genom att se till att vår personal trivs på förskolan. Vi lägger stora resurser både i form av tid och ekonomiska medel för att öka trivseln och ständigt förbättra samarbetet i personalgruppen. För oss är det viktigt att barnen känner igen sina pedagoger och därför har vi hög personaltäthet som bidrar till minskat behov av okända vikarier.

Att ständigt förnya och vidareutveckla personalens kompetens är en självklarhet. Genom denna investering i vår personal, förskolans storlek och personaltäthet kan vi ge varje barn möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

Kost

Ett vanligt talesätt är ”vi är vad vi äter”. För oss på Bombi Bitt förskola är det viktigt att barnen får i sig den mat som de behöver.

Vi har ett nära samarbete med Solkullen, ett äldreboende som ligger på promenadavstånd från förskolan. De har en egen restaurang, där vi dagligen hämtar nylagad husmanskost som sedan serveras på förskolan direkt efter hämtning. Vi har nära kommunikation med Solkullen så att barn med särskild kost får rätt mat och att maten håller hög kvalité. Matprodukter som vi själva införskaffar, handlar vi i byns lokala livsmedelsaffär. I största möjliga mån handlar vi ekologiska livsmedel. Frukost och mellanmål fixar vi på förskolan och det förbereds i förskolans eget kök, där vi även ibland bakar tillsammans med barnen.

Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer för förskola vad det gäller hygien, näringsintag osv. All personal har också utbildning i livsmedelssäkerhet så att vi kan vara säkra på att barnens mat hanteras på rätt sätt.

Frisk luft

Fördelarna med regelbunden frisk luft är många. För att nämna några så bidrar det till bättre sömn, starkare immunsystem, ökad förmåga till tanke och koncentration osv. Rent fysiologiskt behöver vår hjärna och cellerna i vår kropp syre för att utvecklas och fungera. I Sverige med långa och kalla vintrar är det vanligt att man spenderar mycket tid inomhus och begränsar sin möjlighet till frisk luft.

Vi på Bombi Bitt förskola prioriterar barnens exponering av frisk luft i vår dagliga verksamhet. Om det är möjligt så är vi ute varje dag och vi spenderar många timmar ute på förskolans utegård, eller på olika platser i vår by, oavsett ålder på barnet eller tid på året. Med inställningen ”Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder” försöker vi se till att barnen får alla fördelar som frisk luft för med sig.

Vi erbjuder alla barn en stunds avkoppling mitt på dagen. För de minsta barnen erbjuds en sovstund i vagn utomhus, med rätt klädsel efter årstid och konstant bevakning, för att maximera exponeringen av frisk luft. Våra mellanbarn erbjuds vila på madrass i ett svalt rum, och våra stora barn erbjuds sagoläsning i soffan.

Rörelse

Det är allmänt känt att fysisk aktivitet har starka effekter på fysisk och psykisk hälsa. Inte minst när det gäller barn i förskolans år. Många vanor byggs i denna ålder som man kan märk av upp i vuxenlivet, därför försöker vi får in rörelse och fysisk aktivitet som en del av barnens vardag.

Det är en prioritering på Bombi Bitt förskola att se till att det finns gott om aktiviteter för alla barn, där fokus ligger på just fysisk rörelse. För de mindre på förskolan har vi rytmik och rörelse. Detta för att utveckla barnens motorik och koordination. Vi har dessutom tillgång till ett badhus innan det öppnar för allmänheten där vi tar med oss våra större barn. Här utvecklar barnen en god vattenvana och vi utmanar vi barnen efter deras förmåga. Vi lägger även stor vikt vid vattensäkerhet.

Vi är också mycket ute och går i byn i mindre grupper till olika lekplatser, idrottsplats mm. Alla barn får möjlighet att någon dag lämna förskolan. Där får barnen lära sig ta hänsyn till trafiken, men framförallt får de gott om fysisk rörelse.

Sociala färdigheter

När barnen lämnar Bombi Bitt förskola är det viktigt för oss att de är utrustade för nästa steg i livet. Inte minst när det gäller hur barnen bemöter andra människor, vuxna som barn.

På Bombi Bitt förskola lägger vi mycket energi på respekten människor emellan. Alla ska behandla varandra med respekt och för oss är det viktigt att man tilltalar varandra artigt och visar tacksamhet och hjälper varandra. Vi jobbar också med att barnen ska förstå innebörden av att ”be om förlåtelse” och ”göra förlåt”, hur man snällt ber varandra om en tjänst eller hur man på ett bra sätt tar sig in i en lek. Vi arbetar mycket i smågrupper för att uppnå just detta.

Även förskolans utegård är förberedd med diverse aktiviteter för detta. Som till exempel vår mycket uppskattade trafikbana, där barnen får öva på att hantera olika trafiksituationer som att gå över en väg vid övergångställen eller cykla i rätt körriktning. Vi går även regelbundet till Solkullens restaurang med olika åldersgrupper för att äta och övar då på vårt uppförande på allmänna platser.

Våra lokaler

Förskolan är belägen längst ut i ett mindre villaområde med väldigt begränsad biltrafik. Runt förskolan finns härlig natur med fina kullar och hästar som betar. Inne på förskolans trygga och inhägnade utegård finns det olika saker för barnen att utforska och lära sig. Förskolans lokaler hålls fräscha och moderna. I våra rum finns möjlighet för olika sorts sysselsättning, där barnen får uttrycka sin kreativitet och utvecklas.

Våra kontaktuppgifter

Bombi Bitt Förskola
Espingsväg 26 
275 66 Vollsjö

Tel: 0706-330246
E-post: info@bombibitt.se